Västertull

Från lundanamn
Västertull
Kartbilaga Vastertull.jpg
Kartbilaga till namnbeslut.
Information

Namnet Västertull gavs till den öppna plats vid Klosterkyrkan där Trollebergsvägen och Fjelievägen möts.
Vid platsens södra sida låg förr det västra tullhuset.