Mjärden

Från lundanamn
Mjärden
Kartbilaga Nobbelov sydoster.jpg
Kartbilaga till namnbeslut
Information
Beslutsdatum1972-06-21
Beslutande organByggnadsnämnden

Kvarteret fick sitt namn ur temat för området som var fiskar och fiske. 1981 ändrades dessa kvartersnamn till att få namn med anknytning till jakt istället, Mjärden blev Jaktdolken.