Småbrukaren

Från lundanamn
Småbrukaren
Beslutsdatum1995-06-14
Beslutande organByggnadsnämnden
NamntemaLantbruk

Kvarteret fick sitt namn ur temat för området som är lantbruk. Det ligger norr om Lantmannavägen och bildades när kvarteret Torparen delades.