Torparen

Från lundanamn
Torparen
Kartbilaga Kobjersvangen.jpg
Information
Beslutsdatum1955-02-23
Beslutande organMagistraten
NamntemaLantbruk

Kvarteret fick sitt namn ur temat för området som är lantbruk. Det ligger norr om Husmansvägen. Det delades 1995 och den sydöstra delen fick namnet Småbrukaren