Stångby

Från lundanamn

Områdesnamn bestämdes 2000 till Stångby (stationssamhället) resp. Stångby kyrkby .

Kartbilaga Stangby omradesnamn.jpg

I området finns