Nöbbelöv

Från lundanamn

I stadsdelen finns(uppbyggnad)